Polityka prywatności – Słynarski Klinika Chirurgii kolana
+48 507 778 575, +48 507 778 414 PON - PT: 8:00 - 20:00 KLINIKA CHIRURGII KOLANA DR SŁYNARSKIEGO ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
+48 507 778 575, +48 507 778 414 Mon - Fri: 8:00 AM - 8:00 PM KLINIKA CHIRURGII KOLANA DR SŁYNARSKIEGO ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna KLINIKA CHIRURGII KOLANA DR SŁYNARSKIEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

1.
Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest
KLINIKA CHIRURGII KOLANA DR SŁYNARSKIEGO z siedzibą w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 37, KRS 0000762497, NIP 5272875991, REGON 38203243200000 („Klinika”).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz
kontaktować się Kliniką w wybranej przez siebie formie tj.: na adres email:
rejestracja@slynarski.pl lub w tradycyjnej formie papierowej na adres Kliniki.

2.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany do podawania nam
swoich danych osobowych oraz wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że jeśli nie wyrazisz zgody, Klinika nie będzie mogła uwzględnić Twoich
danych osobowych oraz udzielić odpowiedzi i prowadzić związanej z tym korespondencji.

3.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie
przesłane przy wykorzystaniu formularza znajdującego się na stronie internetowej. Będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Klinikę, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania usług i dopasowania ich do
potrzeb i wygody użytkowników, a także w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

4.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), którą możesz wycofać
w dowolnym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi
konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.
Dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Kliniki. Odbiorcami danych mogą być
natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną
Kliniki, a także podwykonawcy Kliniki. Dane osobowe mogą być również udostępnione
instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.
W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

7.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres
niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie, o ile nie istnieją
przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

8.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

9.
W odniesieniu do Twoich danych osobowych Klinika nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany a dane osobowe nie są profilowane.