Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. mesenchymal stem cells – MSC) są cennym narzędziem medycyny regeneracyjnej wykorzystywanym w wielu kontekstach, m.in. w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów, do rekonstrukcji tkanek kostnych i chrzęstnych, a także w chirurgii plastycznej, medycynie estetycznej, terapiach układu sercowo-naczyniowego oraz dokrewnego. Komórki te są „multipotencjalne” – mogą różnicować się w różne gatunki wyspecjalizowanych komórek w ludzkim ciele – a także zdolne do szybkiego namnażania i regeneracji. Komórki MSC można uzyskiwać z miazgi zębów, błon płodowych oraz tkanki tłuszczowej, jednak pierwszym i do tej pory głównym źródłem mezenchymalnych komórek macierzystych był szpik kostny, mimo iż jego pobieranie wiąże się z dość inwazyjną i bolesną procedurą.

Komórki macierzyste wykorzystywane do celów klinicznych powinny spełniać następujące kryteria:

1. duża dostępność

2. minimalnie inwazyjny proces pobierania

3. żywotność i możliwość różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek potomnych niezależnie od wieku dawcy

4. możliwość skutecznych i bezpiecznych przeszczepów autologicznych (własne komórki pacjenta) jak i allogenicznych (przeszczep od innej osoby)

Tkanka tłuszczowa stanowi idealne źródło komórek biorąc pod uwagę te kryteria.

Tkanka uzyskiwana w tym procesie, to tkanka tłuszczowa do iniekcji autologicznych (pacjent otrzymuje swoje własne komórki), poddana minimalnej ingerencji bez użycia enzymów ani innych dodatków. Nowa technologia, w odróżnieniu od metod wykorzystujących odwirowywanie, umożliwia zachowanie podścieliska naczyniowego, w którym pomiędzy komórkami tłuszczowymi znajduje się sieć naczyń włosowatych, z licznymi komórkami macierzystymi i perycytami (komórkami tkanki łącznej otaczającymi śródbłonek naczyń krwionośnych umożliwiającymi obkurczanie i budowanie naczyń). Struktura podścieliska sprzyja naturalnym procesom regeneracji tkanek, stanowiąc trójwymiarowe rusztowanie otoczone siecią naczyń, w których komórki żyją i komunikują się ze sobą, „ucząc” tkankę biorcy, jak się regenerować.

 

Z powodzeniem wykonuję od kilku lat zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych pobieranych ze szpiku, w przypadku leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej (chondromalacja). Jednak taka metoda zawsze wymaga dodatkowego procesu związanego z wyizolowaniem komórek macierzystych ze szpiku.

Nowa technika pozwala wykonać szybko całą procedurę w ciągu jednej wizyty w gabinecie zabiegowym. Poza tym, 1 gram tkanki tłuszczowej zawiera około 5×103 mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC), czyli około 500 razy więcej niż ta sama ilości szpiku kostnego. Dodatkowo, komórki macierzyste pochodzące ze szpiku starzeją się szybciej niż te pochodzące z tkanki tłuszczowej.W przypadku tych ostatnich, nie ma ograniczeń wiekowych dla pobierania jak i skuteczności zastosowania. Komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej mogą różnicować się w komórki śródbłonka, mięśni, chrząstki, układu mięśniowo-szkieletowego, wątroby, trzustki, osteoblasty (kom. kościotwórcze), neuropodobne, krwiotwórcze i naczyniowe. Dlatego też technologia pozyskiwania tych komórek znajduje zastosowanie w: • leczeniu ran, w tym ran przewlekłych • ginekologii • urologii • proktologii • laryngologii, chirurgii głowy i szyi • chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej • ortopedii i traumatologii