INTERNAL BRACING

Leczenie uszkodzeń więzadeł i ścięgien metodą internal bracing, jest wewnętrznym wzmocnieniem uszkodzonej tkanki. Pozwala na bardzo szybki powrót do sportu po urazie.

Jest to metoda która pozwala naprawić uszkodzone więzadło bez potrzeby “wymiany” na materiał pobrany z innego miejsca, przeszczepiony w miejsce wyciętego zerwanego więzadła. Staw nie traci zawartych w zerwanym więzadle ważnych elementów które warunkują prawidłowe „odczuwanie” kolana. Zabieg jest znacznie mniej inwazyjny. Moje osobiste doświadczenia są bardzo imponujące. Sportowcy leczeni przeze mnie wracają do prostych ćwiczeń sportowych już w ciągu tygodni od urazu.

Stosowana jest w leczeniu zerwania więzadła krzyżowego przedniego, krzyżowego tylnego, więzadeł pobocznych kolana, rekonstrukcji niestabilności rzepki (więzadło rzepkowo-udowe), rekonstrukcji niestabilności stawu skokowego, zerwania ścięgna Achillesa.

W trakcie zabiegu operacyjnego, do uszkodzonego więzadła lub ścięgna wprowadzane jest specjalna “nić” stabilizująca kolano od razu od momentu wszczepienia, pozwalając jednocześnie na gojenie zerwanej tkanki.

Ostatnio metoda ta wzbudziła spore zainteresowanie, kiedy rozważano możliwość jej zastosowania w leczeniu zerwanego więzadła Theo Walcotta

Zerwane więzadło krzyżowe przednie

Zerwane więzadło krzyżowe przednie

Wzmocnienie uszkodzonej tkanki implantem stabilizującym

Wzmocnienie uszkodzonej tkanki implantem stabilizującym